Een uitvaartverzekering afsluiten, waar rekening mee houden?

De uitvaartverzekering is een verzekering die door de jaren heen sterk in populariteit is toegenomen. De kostprijs van een uitvaart ligt tegenwoordig dan ook torenhoog wat als gevolg heeft dat veel mensen hun geliefden of dierbaren niet die prachtige uitvaart kunnen geven waar ze recht op hebben. Het verzekeren van je uitvaart is wat dat betreft dan ook een zeer goede keuze. Niet alleen geeft het jou als verzekeringnemer de nodige gemoedsrust, bovendien zal ook duidelijk worden dat je nabestaanden niet geconfronteerd zullen worden met onaangename financiële verrassingen. In ieder geval, overweeg jij ook het afsluiten van een dergelijke verzekering? Dan zal je absoluut zeker de informatie willen doornemen die je hieronder terug kan vinden.

Wat is een uitvaartverzekering?

De uitvaartverzekering is zoals de naam al aangeeft een verzekering die het mogelijk maakt om jouw toekomstige uitvaart te verzekeren. Op deze manier kan je jouw nabestaanden de financiële zorgen waarmee ze te maken kunnen krijgen als gevolg van jouw uitvaart besparen. Het afsluiten van een dergelijke verzekering kan gebeuren op verschillende manieren. Zo maken we in de praktijk concreet een onderscheid tussen enerzijds de kapitaal- en anderzijds de naturaverzekeringen. 

Wat is een kapitaal uitvaartverzekering?

De kapitaal uitvaartverzekering voorziet zoals de naam reeds aangeeft een uitbetaling van de verzekering onder de vorm van kapitaal. Deze betaling gebeurt rechtstreeks aan de nabestaanden bij het overlijden van de verzekeringnemer. In principe is het voor de begunstigde in kwestie vervolgens mogelijk om het ontvangen bedrag naar wens te besteden. 

Wat is een natura uitvaartverzekering?

De natura uitvaartverzekering voorziet geen uitbetaling in cash. In dit geval wordt er immers een uitvaartverzorger aangesteld die jou een pakket met diensten en mogelijkheden aan zal bieden. Voor heel wat mensen geldt dat dit als de meest prettige optie wordt ervaren omdat er heel wat zorgen uit handen mee worden genomen. Indien er wordt gekozen voor het afsluiten van deze verzekering betekent dat helaas wel dat je vast zit aan de uitvaartverzorger die wordt aangesteld. 

Wat indien je deze verzekering niet meer kan afsluiten?

Voor de uitvaartverzekering geldt dat er altijd bepaalde voorwaarden verbonden zijn aan het al dan niet kunnen afsluiten van de verzekering. Eén van de belangrijkste voorwaarden waar je altijd aandachtig voor moet zijn heeft betrekking tot de maximumleeftijd waarvan sprake is. Voor deze leeftijd geldt dat ze niet echt is vastgesteld. Dit betekent dat het mogelijk is voor elke verzekeraar om deze voor zichzelf te bepalen. In het merendeel van de gevallen kunnen we evenwel vaststellen dat er hiervoor doorgaans een leeftijd wordt gehanteerd van 75 jaar. Heb je deze leeftijd al bereikt? Dan zal het afsluiten van een gewone verzekering dus helaas niet meer mogelijk zijn. 

Wel bestaat er in bovenstaande situatie nog een alternatief waar je aanspraak op kan maken. Het gaat hierbij dan concreet om de zogenaamde uitvaartdeposito. In deze situatie stort je éénmalig een bepaald bedrag waar jouw toekomstige uitvaart mee kan worden betaald. Voor menig aantal mensen die op oudere leeftijd hun uitvaart willen verzekeren kan dit een interessante keuze zijn.